Roos Reading

De Roos Reading

Het beeld van de roos wordt als intuïtieve ontwikkelings-techniek gebruikt. Het is een belangrijk hulpmiddel en symbool om helderheid te scheppen over het wezen van jou, anderen of allerlei levenssituaties. De roos geeft zo in symbolische taal informatie over de mens als psychisch en spiritueel wezen. Bij een “roos reading” wordt de informatie die de roos geeft gelezen en deze informatie wordt vertaald in een uitleg over jouw gevoel, innerlijke houding, behoeften en verbinding met jouw hogere Zelf. Kleuren spelen hierbij een belangrijke rol.

De onderdelen die bij een “roos reading” aan bod komen zijn de bloem, de kroonbladeren, de stengel, de bladeren, de doornen, de wortels, de Zon, de omgeving van de roos en eventueel een symbool voor het moment. 

De “roos reading” vindt plaats in een omgeving gevuld met aandacht voor jou. Hierdoor ontstaat er een energetisch veld waar meer informatie voor jou beschikbaar komt (quantum fysica). Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. Doordat je in deze situatie open vragen worden aangeboden, ontstaan er voor jezelf nieuwe mogelijkheden die zich voorheen in een grijs gebied ophielden. De informatie uitwisseling vindt voor zo’n 20% verbaal plaats. De overige informatie overdracht vindt plaats intuïtief, gevoelsmatig en/of onbewust. Daardoor ervaar je de dagen erna nog steeds nieuwe inzichten die “ineens” boven komen drijven. 

De “roos reading” is in mijn beleving een uitnodigende techniek om in een veilige omgeving aandacht te geven aan bewustzijnsgroei.    

  • de bloem: bewustzijn, omgaan met denken, beeldvorming, inzichten. Is de bloem open of gesloten voor eigen kern en de informatie van het Hogere Zelf. Nieuwe knop, nieuwe periode van leren en groei.
  • de kroonbladeren: keelchakra, vorm laat verbinding met stengel zien (doorstroming).
  • de stengel: actuele levenshouding, levensverhaal. Afwijkingen laten gebeurtenissen zien in het leven. Plaats van de afwijkingen kunnen leeftijdsfasen aangeven.
  • de bladeren: bevestiging aan de stengel geeft omgang met creativiteit aan. Soms hoeveel kinderen of innerlijke houding naar kinderen toe. Kwaliteit en hoeveelheid geven gezondheid en creativiteit aan.
  •  de doornen: weerbaarheid, grenzen kunnen trekken.
  • de wortels: gronding, veiligheid en manifesteren op aarde.
  • de omgeving: waar staat de roos? De omgeving van de roos geeft meer informatie over jezelf.
  • de zon: positie zon, dichtbij, ver weg, schuin, achter de wolken of is er geen zon? Zon symboliseert contact van jou met je bron, jouw Hogere Zelf.
  • een symbool: een gevraagd symbool (bijvoorbeeld een dier) geeft extra informatie over jou op dit moment.

Hieronder vind je een aantal door mij getekende rozen tijdens een “roos reading.”

WordPress  template kit by dtbaker. An easy to edit template with the amazing Elementor page builder, visually edit all your content.