bewustzijn

de beste belegging is beleggen in jezelf!

Beleggen in jezelf vraagt bewustzijn van jezelf. Wat is dat “bewustzijn van jezelf”. Voor mij gaat het hier om de woorden “bewust” en “zijn”. “Bewust” vraagt om je aandacht. “Zijn” is de staat waarin je verkeert. Met aandacht aanwezig zijn. Ik ben. Leven volgens jouw waarden en normen. Volgens jouw overtuigingen. Jezelf zijn. Jouw waarheid leven. Deze staat van zijn ervaar je in jezelf als een hoge vorm van welzijn. Niet iedereen is hetzelfde. Misschien kan je jezelf herkennen in het ontworpen dimensiemodel. 
Jouw waarden, normen en overtuigingen zijn geen constante. Ze zijn niet absoluut. Ze zijn aan verandering onderhevig. Jouw waarden, normen en overtuigingen van nu zijn niet dezelfde als die van 20 jaar geleden. Je kan deze veranderingen zien als persoonlijke groei. Als jouw waarden, normen en overtuigingen niet meer bij jouw passen ervaar je dit als onaangenaam wringen in jezelf. Ze werken niet meer voor je. Je mate van welzijn neemt af. Hoe zou je naar dit wringen kunnen kijken, zodat het jouw dient? Je zou het kunnen zien als een duidelijke uitnodiging. Een uitnodiging tot zelfreflectie. Je kan op deze signalen in je lichaam reageren en je waarden, normen en overtuigingen tegen het licht houden. (Dit kan je alleen of met hulp van iemand die je hierbij ondersteunt/faciliteert). Ze herschrijven zodat ze weer bij je passen. Negeer je deze signalen, dan bestaat de mogelijkheid dat deze signalen heviger worden en uiteindelijk kunnen leiden tot een burn-out. Je wordt dan compleet in de stilstand gezet. Dit gaat vaak gepaard met depressies. Ook hier ligt de uitnodiging voor zelfreflectie op tafel.

WordPress  template kit by dtbaker. An easy to edit template with the amazing Elementor page builder, visually edit all your content.

Made by dtbaker