OVER MIJ

wIE BEN IK?

Meer dan dertig jaar heb ik als docent voor de klas gestaan. Ik heb daar mogen ervaren hoe het is om een traditionele leraar te zijn. Iets wat nu niet meer bij mij past.

Deze werkomgeving heeft mij uiteindelijk drie burn-outs opgeleverd (2000, 2017 en 2018). Door 20 jaar in de overle-vingsstand te staan, heb ik aan den lijve mogen ondervinden hoe het is om ontrouw te zijn aan mijzelf. Hoe door te gaan op basis van wilskracht. “Niet mauwen maar mouwen opstropen.” Energetisch volledig leeg te lopen, voortdurend roofbouw plegend op mijzelf. Een opoffering waar uiteindelijk niemand op zit te wachten. Het is een klein wonder te noemen dat ik het zolang heb volgehouden. Dit heeft alles te maken met mijn intrinsieke motivatie, mijn doorzettingsvermogen. Ik ben erg betrokken bij mijn omgeving en wil me daar volledig voor inzetten. Ik was zelfs bereid me daar voor op te offeren. Alleen dat is niet de bedoeling. Ik heb niet langer meer de behoefte om mijzelf op te offeren. Ik vind drie burn-outs voldoende om die les geleerd te hebben.

Een omscholing tot psycho-energetisch therapeut aan het S.I.O. was het gevolg. Deze driejarige H.B.O.-opleiding heb ik inmiddels succesvol afgerond.

Ik geef momenteel de voorkeur aan faciliteren op basis van gelijkwaardigheid. Dit komt er op neer dat ik in een sessie met een cliënt mede bijdraag aan het vormen van een energetisch veld dat meerder mogelijkheden voor de cliënt opent. De cliënt maakt van deze mogelijkheden gebruik om bewust of onbewust die informatie tot zich te nemen die voor de cliënt passend is. Dit levert tijdens de sessie, of enkele dagen later, inzichten voor de cliënt op die een verdere stap in bewustzijn mogelijk maken. Elke keer weer een prachtige ervaring voor beiden!