energiekoorden

Wat zijn energiekoorden?

Veel informatie over jouw manier van communiceren met anderen kun je ontvangen wanneer je je bewust wordt van de energiekoorden die onderling uitgewisseld worden. Communicatie tussen levende wezens kun je zien en voelen als “koorden” van energie en soms ook als een netwerk van energiedraden. De kennis van het chakrasysteem helpt om de betekenis van deze koorden te ontrafelen. Ieder chakra heeft zijn eigen vibratiegebied en kan dus communiceren met een soortgelijke chakra van een ander.

Energiekoorden herkennen we intu├»tief als een innerlijk beeld, als een lichaamsgevoel tussen de verschillende chakra’s en met behulp van de innerlijke dialoog. Samengevat laten energiekoorden de kwaliteit van relaties en hun informatie-uitwisseling zien tussen mensen en wezens.

De energiekoorden worden onderzocht op de volgende eigenschappen:

  • de dikte van een koord laat de mate van betrokkenheid zien
  • het materiaal van een koord laat de intentie zien waarmee het koord is uitgeworpen
  • de kleur van het koord laat de feitelijke boodschap zien die van het ene chakra naar het andere chakra gaat
  • de richting van de energiestroom laat zien of er balans is in de onderlinge energie uitwisseling
  • informatie-uitwisseling; “wat heb je van elkaar te leren?”.

Als je iets wilt veranderen aan het koord kun je dat als volgt doen:

  • hallo zeggen tegen deze persoon, tegen het koord en de informatie
  • je kunt het koord schoonmaken, doorknippen, oprollen, een andere kleur geven
  • besef dat er zo psychische ruimte ontstaat doordat je oude energie, oude communicatiepatronen loslaat
  • vul de ontstane ruimte op met je zon.

Op deze manier kan je inzicht verkrijgen betreffende bestaande communicatiepatronen. Je kunt vervolgens er voor kiezen om deze patronen te handhaven, energetisch te wijzigen of energetisch te verbreken. Alleen op jouw aandeel in het energiekoord heb je invloed (niet op het aandeel van de ander).

Hieronder vind je een aantal door mij getekende energiekoorden.