Dimensiemodel

INLEIDING

In 2017 kwam ik in aanraking met de boeken van Helena Scheper. Het boek “De waarheid aan het licht” en de vijfdelige reeks “Kent Liefde grenzen?” gaven mij een enorme sprong in bewustzijn. Ik had nog nooit zoiets gelezen! Deze boeken hebben mij geholpen om mezelf beter te leren kennen. Wat mij erg heeft geholpen is haar dimensiemodel. Ik weet dat het een model is, een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En dat de waarheid subjectief is. Het model heeft mij geholpen te begrijpen dat wij mensen niet hetzelfde zijn. Sommige mensen lijken innerlijk op elkaar, maar velen zijn heel verschillend. Zo verschillend soms, dat communicatie op een dieper niveau niet mogelijk is. De frequenties liggen te ver uit elkaar. Niet beter of slechter, maar ANDERS.

De boeken van Helena Scheper zijn niet of zeer moeilijk nog te krijgen. Zij zelf lijkt van de aardbodem verdwenen. Dit is de reden dat ik op deze wijze haar informatie wil delen. Eigenbelang speelt hier geen rol en is zeker niet mijn intentie!

Ik heb niet de pretentie dat deze boeken de absolute waarheid verkondigen. Ik heb er die teksten uitgehaald waar ik zelf iets mee kon. Bij deze bied ik jou dezelfde mogelijkheid. Misschien kan je er iets mee, als is het maar een regel of een zin. Misschien kan je er helemaal niets mee. Dit alles laat ik gewoonweg aan jou over …

1. Ontdek jouw diepste drijfveer

Waarheid van mensen gerelateerd aan de innerlijke motivatie.

Verschil in waarheden (o.b.v. innerlijke motivatie) zou bij iedereen van jongs af aan mogen worden bijgebracht.
Dimensie
Een dimensie is een energetische trilling binnen het universum. Levende wezens kunnen in ons universum verdeeld worden over 7 dimensies (dimensie 1 t/m 7). Op de aarde komen de dimensies 1 t/m 5 voor. Hier volgen de innerlijke drijfveren per dimensie.
De innerlijke drijfveer van de eerste dimensie:
Ik haat mijn soortgenoten omdat zij mateloze irritatie in mij oproepen, waardoor ik leer hoe het is om zielsalleen en geïsoleerd van de oerbron door het leven te gaan.
De innerlijke drijfveer van de tweede dimensie:
Ik haat andere groepen omdat zij opvallend afwijken van onze groep, waardoor ik leer bij de andere leden van mijn groep te horen.
De innerlijke drijfveer van de derde dimensie:
Ik verkies het eigenbelang boven alles, waardoor ik leer onvoorwaardelijk van mezelf te houden.

De innerlijke drijfveer van de vierde dimensie:
Ik verkies het eigen groepsbelang boven alles, waardoor ik leer onvoorwaardelijk van anderen te houden.
De innerlijke drijfveer van de vijfde dimensie:
Ik verkies het om mij in te zetten voor anderen, waardoor ik leer dat dit nimmer ten koste van mezelf mag gaan.

Dimensies die NIET op de aarde voorkomen.

De innerlijke drijfveer van de zesde dimensie:
Ik neem het belang van alle andere ter zake doende groepen in ogenschouw, waardoor ik leer dat iedere groep zijn eigen leertempo en leerwijze heeft.
De innerlijke drijfveer van de zevende dimensie:
Ik verbind alle individuele en gezamenlijke belangen van anderen, waardoor ik leer dat ondersteunen iets anders is dan oplossen.

DIALECTEN BINNEN 1 DIMENSIE

De dimensie waarop je energetische kern is afgestemd, is feitelijk de taal die je ware ik spreekt en de lagen binnen deze dimensie kun je zien als de verschillende dialecten binnen deze taal.
Je energetische kern kan zich, binnen 1 dimensie, bevinden in één van de volgende zeven ontwikkelingsstadia (verschillende dialecten):
⦁ Babyfase
⦁ Dreumesfase
⦁ Kleuterfase
⦁ Kinderfase
⦁ Puberfase
⦁ Volwassenenfase
⦁ Oudezielsfase.

Rechts staat de dimensieladder. Elke dimensie heeft zijn eigen kleur. De kleur is willekeurig gekozen en heeft geen directe relatie met de desbetreffende dimensie. Binnen elke dimensie vind je de zeven verschillende dialecten/ontwikkelingsstadia. Het doel van het doorlopen van de dimensieladder is het ontdekken wat jouw ware ik/energetische kern/ziel heeft bij te dragen aan het grotere geheel (door het ontwikkelen en verfijnen van je unieke talent). Via het doorlopen van alle waarheden, ontdekt je energetische kern dat er steeds een andere manier is om haar talent te gebruiken.

Veroordelen
Het veroordelen van een andere waarheid betekent feitelijk een zelfveroordeling, omdat ook jij ooit deze waarheid leeft of leefde. Veroordelen houdt in dat jij het bestaan ervan in zijn algemeenheid afkeurt.

Oordelen
Oordelen betekent dat jij bepaalt of je er iets mee kunt of niet, maar laat de andere verder in zijn waarde.

Voorbeelden
Je staat op 3.2 (tweede ontwikkelingsstadium/dreumesfase binnen de derde dimensie), dan wordt je innerlijke motivatie nog voor 70% bepaald door de tweede dimensie (= vorige dimensie) en voor 30% door de derde dimensie (= nieuwe dimensie). Er is geen invloed van de vierde dimensie (= volgende dimensie).

Je staat op 3.7 (zevende ontwikkelingsstadium/oudezielsfase binnen de derde dimensie), dan wordt je innerlijke motivatie nog voor 15% bepaald door de tweede dimensie (= vorige dimensie), voor 75% door de derde dimensie (= nieuwe dimensie) en voor 10% door de vierde dimensie (= volgende dimensie).

Het vergt ongeveer 50 levens om een stap (een ontwikkelingsstadium) in zielsontwikkeling op de dimensieladder te maken.

2. Wat bezielt mensen?

De huidige (sep. 2017) verdeling van de volwassen mensen (vanaf 18 jaar) op de aarde over de 5 dimensies: